Особое предложение для сениоров!

скидка
Комплект сениоров

 • Телефон (Неограниченные разговоры в сети Lattelecom)
 • Интернет (До 50 Мбит/сек.)
 • Интерактивное ТВ (В Основном пакете - 39 каналов)
 • Функции телевидения
 • Решение беспроводного интернета у Вас дома
 • При покупке компьютера или планшета в рассрочку годовая процентная ставка - 0%
 • Бесплатная установка
Комплекты

Предложение в силе с 13.05.2013 и не имеет ограничений по сроку в случае заключения договора на 24 месяца – для клиентов, достигших возраста 62 лет или преждевременно ушедших на пенсию.

При заказе услуги необходимо указать номер пенсионного удостоверения или предъявить пенсионное удостоверение.

Особая цена действует в течение всего срока пользования услугой, включая время после завершения минимального срока договора.

Первые 3 месяца клиент получает Все тематические пакеты Интерактивного ТВ Lattelecom без дополнительной платы.

Если клиенту необходимо телевидение для дополнительного телевизора, он может воспользоваться предложением об аренде второго декодера за дополнительные Ls 0,99 в месяц.

Особая цена не сохраняется, если клиент перерегистрирует услугу на другого клиента или же меняет услугу или ее параметры.

Особая цена не суммируется с другими скидками.

При заказе услуги в интернете клиент получает скидку в Ls 5 от суммы первого счета.

Комплект

Īpašie piedāvājumi tikai senioriem!

Moderniem vecākiem - modernas tehnoloģijas!
Bezmaksas ierīkošana

 • Ātrs un stabils internets
 • Interaktīvā TV
 • Televīzijas funkcijas
 • Bezvadu interneta risinājums mājās
 • Pērkot datoru uz nomaksu, gada procentu likme ir 0%
 • Bezmaksas ierīkošana

Akcija

Piedāvājums spēkā no 13.05.2013. un ir bez termiņa ierobežojuma, slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem, pensionāriem — klientiem, kuri sasnieguši 62 gadu vecumu vai priekšlaicīgi pensionējušies.

Piesakot pakalpojumu, jānorāda pensionāra apliecības numurs vai jāuzrāda pensionāra apliecība.

Īpašā cena saglabājas visu pakalpojuma lietošanas laiku, arī pēc līguma minimālā termiņa beigām.

Pirmos 3 mēnešus klients saņem Lattelecom Interaktīvās TV Visas tematiskās pakas bez papildus maksas.

Ja klientam ir nepieciešama televīzija papildus televizoram, tad viņš var izmantot īres piedāvājumu otrajam dekoderim un tie ir papildus Ls 0,99 mēnesī.

Īpašā cena nesaglabājas, ja klients pārreģistrē pakalpojumu uz citu klientu vai maina pakalpojumu vai tā parametrus.

Īpašā cena nesummējas ar citām atlaidēm.

Pakalpojumu piesakot internetā, klients saņem Ls 5 atlaidi pirmajam rēķinam.

Mazbērni, uz priekšu! Modernizē savus vecākus!


Piesaki internetā! Atlaide līdz pat 38 %